Styrelsen

ORDFÖRANDE


Lars Larsson

VICE ORDFÖRANDE


Göran Olsson

SEKRETERARE


Håkan Johansson

KASSAFÖRVALTARE


Lars-Åke Connedal

KLUBBMÄSTARE


Christer Hjortzberg

SUPPLEANT


Jerry Kihlsten

SUPPLEANT


Mats Jonasson

SUPPLEANT & MEDLEMSSERVICE


Stefan Thyberg

SUPPLEANT


Joachim Åhs

Medlemsservice +Svetsen´s kontaktman


Stefan Stür

VALKOMMITÉNS ORDFÖRANDE


Ulf Worland   

REVISOR


Olle Spiik

REVISOR


Sven Lindberg
Sidan uppdaterades 1 november 2011

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00